onsdag 8. desember 2010

Arkiv SA - hvem, hva, hvor

Av Ola Langnes-Øyen


Universitetet i Oslo fyller 200 år til neste år, og vårt arkiv er bare ett av atten ved UiO, så når man skal si noe om hvem vi er og hva vi gjør, vel, så må man begrense seg:

Arkiv SA, Delarkiv SA,  Hovedarkivet, Sentralarkivet, eller bare Arkivet - kjært (?) barn har mange navn, men selv foretrekker vi Arkiv SA, som er enklere enn “Arkivet ved Sentraladministrasjonen ved Universitet i Oslo”. Men det er det vi altså er, et arkiv for UiOs styre, rektor, universitetsdirektør og tilhørende fagenheter.  Som arkivarer setter vi pris på de daglige rutiner: Hver morgen leverer budsentralen oss en tralle med post som skal sorteres og arkivverdig materiale siles ut. Resten av dagen går til skanning, administrasjon av e-postmottaket, registrering og kvalitetskontroll i arkiv- og saksbehandlingssystemet ePhorte, kontroll av offentlig journal, innsynsbegjæringer og alt som hører til i den daglig arkivdanningen.


Vi er godt fornøyd med plasseringen der vi sitter oppe i syvende etasje i nydøpte Lucy Smiths hus. For tiden er vi syv ansatte, noe som inkluderer en person utstasjonert hos Lønningsseksjonen (Vi kommer tilbake til ham i egen post!). Nå er det ikke helt rett å si at vi sitter i 7.etasje, for rett som det er løper vi rundt i husets alle 10 etasjer. Vi har en egen mobiltelefon dedikert til brukerstøtte som går på rundgang mellom oss og ofte løper vi rundt til saksbehandlere på huset for å hjelpe dem med dette litt skumle NOARK 4-systemet vi bruker. Og sentraladministrasjonen dekker faglig alt fra forsknings- og utdanningsstrategi til innkjøp, HMS og drift av bygg og grøntarealer og mye,mye mer, så da kommer det godt med at vi på Arkiv SA, i tillegg til å ha arkivfaglig utdannelse, selvsagt, dekker språk som islandsk, fransk, berbisk og arabisk - og mens en har mange års erfaring som lærer, har noen skrevet hovedfag om demoner mens andre er bibliotekarer. Vi føler oss med andre ord godt rustet til de fleste utfordringer, og hvordan vi jobber med dokumentfangst, brukerstøtte, eller hva man gjør med støvete dokumenter fra 1820-tallet og om vår mann på Sogn Arena, vel det blir tema i de neste innleggene. Følg med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar