fredag 14. oktober 2011

”Arkivfolk”? – Nei.”Informasjonsforvaltere?” – Ja!

Av Nelly Anita Lian, Helse Midt-Norge RHF

Vi (Norsk Arkivråd i Midt-Norge) ble utfordret på å skrive noe som hadde noe å gjøre med arkiv. Dette innlegget kommer fra Helse Midt-Norge RHF, og vil nok være litt preget av det. Forhåpentligvis vil våre helseforetak komme sterkere på banen etter hvert med mange fine innlegg, for der vet jeg det fins mye bra!

Og hvordan får man da arkiv og dokumenthåndtering til å gi folk lyst til å gå mann av huse for å finne ut hva vi EGENTLIG gjør med alle disse papirene? Som det blir mindre og mindre av i elektronikkens navn?

Og i denne dataverdenen, hva er vel enklere enn å søke på Google, eller Kvasir, eller hvilken søkemotor som helst? Noen ganger kan inspirasjonen glimre med sitt fravær, så da tar vi den aller enkleste løsningen, vi søker på Kvasir, med søkordene arkiv + blogg.

Et av treffene jeg fant var denne fra Norsk Kulturåd, blogger for arkivfolk..  Er vi blitt ett nytt ”urfolk” som må ha spesiell oppfølging, og egne bortgjemte reservater? Det er da jeg  kjenner jeg at mine medfødte ”arkivpigger” slår ut i full blomst. Er det ”arkivfolk” vi er? Vi som sitter som informasjonsforvaltere, arkivrådgivere, arkivledere, arkivmedarbeidere, dokumentkontrollere, og så videre og så videre? Har vi fått en slags felles ”støvete” betegnelse som de ”arkivfolkene” nederst i gangen? Så vidt jeg vet har vi ingen nasjonal ”arkivrett” og heller ingen spesiell nasjonaldrakt? – ”Se på de fra Helse Midt, de har arkivdrakten fra Midt-Norge med elektroniske sømmer…..” J

I min verden, som stort sett dreier seg om et vesen/uvesen alt etter som, og som folk har mange ulike meninger om, nemlig helsevesenet, har vi ulike former for ”arkivfolk”, både de som håndterer pasientjournaler, og de som tar seg av sakarkiv. Felles for begge de to ”rasene” er at det er høyt utdannede flinke medarbeidere som ofte løper fortere enn sin egen skygge for å imøtekomme kravene som stilles ute i foretakene. (Sykehusene). Og derfor er betegnelsen ”arkivfolk” ikke helt der hvor vi bør være, vi holder på med informasjonsforvaltning, på mange ulike nivå, dokumentfangst, hvor arkiv er en liten del av det hele, men sjølsagt en viktig del. – Selv om den er liten. Når vi nå er blitt så elektronisk de fleste av oss, både privat og på jobb er det ikke måte på hvor mye eller lite informasjon vi kan ”fange” og ta vare på, for deretter å gjøre tilgjengelig. – Hvis vi får muligheten…. J

Så, ”arkivfolk”? – Nei.”Informasjonsforvaltere”, ja.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar