onsdag 5. oktober 2011

Ranheim papirfabrikks arkiver

Av Morten Johansen, Trondheim byarkiv

Hadde det ikke vært for papirfabrikkene hadde ikke våre arkiver sett ut som de gjør i dag. Mye av det papiret arbeiderne ved Ranheim Papirfabrikk har produsert siden brukseier Lauritz Nicolai Jenssen grunnla ”Ranheim Cellulosefabrikk” tidlig på 1880 tallet er helt sikkert representert i mang en arkivboks både i Norge og ute i verden.
Nå er også bedriftens eget arkiv flyttet fra kummerlige forhold på loft og kjellere i fabrikken, til Trondheim byarkivs lokaler på Dora i Trondheim. Drøyt 20 paller med uordnede arkiver fra oppstarten og fram til dagens produksjon på Ranheim er sikret for ettertiden.
Arkivet dokumenterer utviklingen av industrisamfunnet og arbeiderbastionen øst for byen som fram til de senere år har kunnet skilte med eget barnetog på så vel første som syttende mai. Egen bedriftsavis og alt fra produksjonsprøver til kongebrev er materiale byarkivet håper å kunne tilgjengeliggjøre etter hvert.
Stor og positiv medieomtale, samt gryende interesse fra ulike politiske hold, kan ende med at Trondheim byarkiv etter mange forsøk får privatarkivsatsning som eget punkt på vårt driftsbudsjett.
Vi har etter flere ukers innsats fått ristet støvet av våre medarbeidere som i oppdraget krøp på alle fire i trange loftsboder og fuktige kjellerrom. Vi håper vi snart også får støvet av arkivaliene slik at disse gjøres tilgjengelige både på lesesal og på nett.Foto: Tor Arne Granmo, Trondheim byarkiv


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar