torsdag 24. november 2011

Selvbetjening i byggesaksarkivet

Av Kari Myhre, Trondheim byarkivErfaringsmessig er det stor etterspørsel etter byggesaksmapper fra arkivene både fra de som eier en eiendom, eiendomsmeglere, kommunens saksbehandlere, naboer, gjenboere og andre av ren egeninteeresse eller kun nyskjerringhet. Å flytte papirmapper, bla i dem, kopierer tegninger og vedtak til en stadighet forringer helt klart kvaliteten i selve dokumentasjonen. Mange gamle mapper står rett og slett i fare for å gå tapt, av den enkle grunn at papirene går i stykker, blir rotet bort eller i verste fall blir stjålet.

Er digitalisering av papirarkiv løsningen?

Trondheim byarkiv har i disse dager etablert en digitaliseringsfabrikk med følgende hovedmål:

Å være den beste kommunen på digitalisering av arkiver.

I dette arbeidet skal vi i første omgang gjøre vårt ca. 1300 hyllemeter lage byggesaksarkiv tilgjengelig for alle.
Et spennende og høyaktuelt prosjekt for mange – og vi er stolte av å være godt i gang i Trondheim.

Spørsmålstegnene står derimot i kø i slike prosjekt;
Hvem eier teningene?
Hvem skal kunne se hvilke saker?
Kan papiret makuleres/kasseres?
Hvilket ustyr skal brukes?
Hvilken kompetanse er det behov for?
Hva med lesesalen?
Hvordan oppnås raskest mulig gevinster?
Hva med MinSide, MinID, AltInn osv.?

Les mer om Trondheim kommunes digitaliseringsprosjekt her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar