fredag 19. november 2010

Når rutinene kommer i veien

Av Silje Bjørnsrud

Hvis det ikke står på konvolutten, men fremgår av brevets innhold skal Dokumentarkivet føre på administrativ enhet, program eller navn på person. Dette gjøres med blyant og navn, enhet eller internadresse understrekes. …”  (fra rutinedokument om poståpning, høsten 2007)
Jeg fikk telefon i høstferien 2007 om at jeg var innstilt som arkivar i NRK – gleden var ubeskrivelig! Etter flere år i fagbibliotek hadde jeg lyst på nye utfordringer. Ivrig ba jeg om å få tilsendt rutinene som var i bruk og jeg leste dem nøye i juleferien før jobben tok til i januar 2008.
Felles rutiner er jo sentralt for kvaliteten på arbeidet som utføres men noen ganger blir det kanskje noe vel detaljert – som i avsnittet over. Jeg skal jo innrømme at jeg brukte blyant, pliktoppfyllende som jeg var, inntil jeg tenkte at ”Kan det være så nøye? Penn er vel like greit?” Jeg konfererte med kollega som sa at: ”Når vi bruker blyant vet alle at brevet har vært innom Dokumentarkivet!”. Hm – ja, kanskje ikke så dumt? Men sannheten er den at mange her på bruket ikke kjenner til tjenesten vi utfører i NRK, dessverre.
”Synliggjøring i moderorganisasjonen” var et hett tema på bibliotekarutdanninga midt på 90-tallet og er helt klart like viktig i dag. Det samme kan man si om privatarkiv : synliggjøring er et viktig poeng for oss, men kraftigere lut enn blyant må til i for å få satt fokus på sentral arkivering!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar