torsdag 13. januar 2011

Arkivplan - for hvem?

av Kari Ansnes, NVE
Vi arbeider med en arkivplan. Vi burde ha laget en for lenge siden, men tiden går og det er jo så mye annet som skjer, hele tiden...
Vi har for så vidt hatt et embryo til plan, men nå skal den fødes frem og få en fin oppvekst. Og det er ikke bare, bare skal jeg si! Det er mange som blir berørte av arbeidet med en arkivplan. Vi legger opp til at arkivarene både ved hovedkontoret og regionkontorene etter hvert deltar i utformingen og vedlikeholdet av arkivplanen.
Som en toppmoderne etat, skal vi legge planen direkte ut på internett slik at alle kan se hva vi tenker og hvordan vi gjør det her i NVE. Vi deler gjerne med oss av våre tanker og erfaringer fra vår statlige sfære. Vi skal prøve å lage den leselig for både saksbehandlere og arkivarer og også for Ola og Kari der ute.
Vi har nemlig en plan med planen. I tillegg til å følge arkivforskriften (som sier at alle statlige organ skal ha en arkivplan) har vi satt opp flere mål. Vi ønsker å:
·         Bruke planen som et planleggings- og styringsredskap
·         La arkivplanen være et internt instrument for NVEs ansatte der de kan søke råd og hjelp i arkivspørsmål
·         Gjøre arkivplanen tilgjengelig via NVEs internettsider

Hvordan får man en arkivplan å bli en god og lærerik lesing for alle? Ja, si det. Men å skrelle bort de mest rare og sære arkivuttrykkene hjelper nok på. Det er en utfordring, men vi tar den!
Så gled dere! Innen kort kan man lese NVEs arkivplan direkte ute på den store verdensveven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar