torsdag 6. januar 2011

Førjulsoverraskelse

Av  Eva Karina Tverli og Linnita Eriksson, NVE
Vi er ett av NVE’s delarkiv og har tilhold i region nord; nærmere bestemt Narvik.
Som de fleste andre arkiv har også vi bl.a. elektronisk arkiv og fjernarkiv.
I tillegg til forannevnte har vi fra gammelt av slitt med et delarkiv som består av vedlegg til dokumenter av en sakstype (fra perioden tidlig forrige århundre til og med 2006). Materialet vi snakker om er unikt og oppbevares pr. dags dato på en av saksbehandlernes kontor! Både saksbehandlerne på dette saksområdet og vi som arkivarer er veldig ”redde” for dette materialet, men allikevel ser vi gang på gang at vi ikke har samme forståelse for og utgangspunkt for å bestrebe oss på å imøtekomme / overholde arkivbestemmelsene!

Vi, som arkivarer, har stadig bekymret oss i forhold til plasseringen og dermed også håndteringen av dette delarkiv. Med jevne mellomrom og i takt med nyansatte saksbehandlere (på dette saksområdet) har vi passet på å ta opp temaet med plassering, bevaring, ordning og ikke minst tilgjengelighet.
En tidlig desemberdag i fjor – ble derfor sjokket ekstra stort – da vi møtte på et
600-700 liters akvarium!!! Riktig nok er det koselig med levende, fargerike vesener i et kontorlandskap, men…. - og et STORT men… - sjokket var ikke ”arkiveringen” av alle fiskene, men plasseringen av akvariet: så å si side om side med vårt unike delarkiv!!!
Ikke bare det at ”fiskearkivet” kan briste, men et så stort akvarium avgir jo bl.a. vanndamp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar