torsdag 20. januar 2011

Noen små ord

av Hanne Fjeld, NVE

En setning, noen ord, fra vår første riksarkiver; Henrik Wergeland.
Sakset ut fra diktet "Meg selv " (Fra Vinægers Fjeldeventyr, 1841, trykt første gang i Christianiaposten)

Klag ikke under Stjernerne over Mangel paa
lyse Punkter i dit Liv.
Ha, de blinke jo, som om de vilde tale til
dig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar