mandag 11. april 2011

Generell presentasjon av Mattilsynet som organisasjon og seksjonen


Av Randi H. Karlsen, Mattilsynet


Mattilsynet ble opprettet 1. januar 2004 og er en sammenslåing av fire statlige tilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene. Det som tidligere var Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Fiskeridirektoratets sjømattilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene ble nå Mattilsynet.


Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som bidrar til å sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. Vi skal stimulere til verdiskaping på våre ansvarsområder.


Mattilsynets roller er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre et risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap om tilstand og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks-, Fiskeri- og Helsedepartementet.
Mattilsynet består av tre forvaltningsnivåer: Mattilsynets hovedkontor er delt på 6 steder, Oslo, Bergen, Sortland, Brumunddal, Ås og Sandnes, regionleddet med 8 kontorer og distriktsleddet med 54 kontorer. Distriktskontorene utfører praktisk talt alt utøvende tilsyn, og utgjør derfor grunnpilaren i Mattilsynet. Med kontorsteder over hele landet er Mattilsynet nær både forbrukerne og de aktuelle virksomhetene. Til sammen har Mattilsynet rundt 1300 ansatte.

Seksjon Dokumentasjon er en del av Administrasjonsavdelingen i Hovedkontoret, og er lokalisert til Brumunddal. Seksjonen har ansvar for etatens drift og utvikling av arkiv- og dokumentasjonstjenester Dette omfatter elektronisk postmottak, postbehandling, drift og tilpasninger i sak- arkivsystemet ePhorte, elektronisk postjournal, arkivplan, arkivnøkkel, historisk arkiv, arkivrutiner- og prosedyrer, bibliotekløsninger mv.


For mer og utfyllende informasjon om hva vår arbeidsdag innebærer, følg med på bloggen som beskriver en helt vanlig dag på jobben i seksjon dokumentasjon.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar