torsdag 26. mai 2011

Kinderegg-effekten - 3 overraskelser i ett

Av Laila Ebbesen Smed, arkivleder ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Som tidligere nevnt så byr flytting av arkiver på mange overraskelser. Man kan nesten snakke om den berømte kinderegg-effekten, du får tre overraskelser i ett:
Du finner bortgjemt arkivmateriale du trodde var tapt (næmen, er det der dere er?). Fjorårets flytteprosjekt åpenbarte adskillige hyllemeter med arkivserier vi trodde var gått tapt, og som sto oppført på vår liste over tapt arkivmateriale.
Du finner arkiver etter nedlagte statlige virksomheter, som du aldri har hørt om. Det er jo selvfølgelig den største overraskelsen av dem alle. Opp gjennom årene har det vært en rekke statlige virksomheter i sving her på Ås, som enten ble nedlagt i sin tid eller fusjonert med UMBs forløper Norges Landbrukshøgskole. Arkivene ble aldri avlevert når virksomheten opphørte, og har bare blitt stående. Det er i hvert fall positivt at ingen ”fikk ånden over seg”, og kastet hele sulamitten. Vi sitter derfor med arkiver etter hele seks virksomheter vi ikke vet så mye om.

Gjenfunnet arkivmateriale. Foto/fotomontasje: UMB/Laila Ebbesen Smed.

Det blir en del detektivarbeid, for man var like angrepet av forkortelsessyken i forgangne tider som i dag (KFL, SFFL, LTI osv. osv. – aldri hørt om det). Etter hvert åpenbarer KFL seg som Kontoret for landbruksforskning, SFFL er Statens fagtjeneste for landbruket og LTI er Landbruksteknisk institutt. Heldigvis har vi dyktige kollegaer som vet det som er verdt å vite om det som har foregått opp gjennom tidene, og de er til uvurdering hjelp. Det skal vi nok klare å løse, og etter hvert kunne si noe meningsfullt om hva disse virksomhetene drev med. Dette krever imidlertid en ressursbruk vi bokstavelig talt ikke har planlagt med.
Den siste overraskelsen du får når du flytter arkivmateriale er at du oppdager at en del av det er skadet etter års oppbevaring i fuktige lokaler. Det er dessverre ikke alle overraskelser som er like positive. Vi oppdaget i fjor at en del innbundne kopibøker hadde muggskader. Blant de fortapte arkivene som ble gjenfunnet i år, er det også muggskader. Vi har vært i kontakt med Riksarkivet og fått gode råd om håndteringen av denne type materiale. De har gitt gode råd både med tanke på en helsemessig sikker måte å håndtere det på for våre ansatte, her er det på’n igjen med ”månedrakt” og maske. De har samtidig gitt oss råd om hva man rent faktisk gjør med det. Når det gjelder de aller verste eksemplarene må vi nok ha bistand. Vi har ikke tilstrekkelig utstyr til å håndtere skadene selv.
Skadet arkivmateriale i "livlige" omgivelser. Foto/fotomontasje: UMB/Laila Ebbesen Smed.
En av de gode tingene med å flytte arkivmaterialet over i vårt nye arkivmagasin, er at det er en gylden anledning til å skaffe seg bedre oversikt over materialet og å få skrevet gode, oversiktlige lister over arkivmaterialet. Her har vi fremdeles MYE arbeid som gjenstår. Samtidig er det jo spennende arbeid, som bryter med de daglige driftsoppgavene. Hver eneste listeføring er et skritt i riktig retning av en avlevering til Riksarkivet, som er lyset i den andre enden av tunnelen for oss.

1 kommentar: