tirsdag 3. mai 2011

AVLEVERING AV HISTORISK ARKIV

Av Reidun Mellum, Mattilsynet


Mattilsynet ble opprettet 1. januar 2004 og er en sammenslåing av fire statlige tilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene. Det som tidligere var Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Fiskeridirektoratets sjømattilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene ble nå Mattilsynet. Arbeidet med BK-planer for de tilsynene/arkivene Mattilsynet skal avlevere er i gang.

Hittil har vi kommet i gang med avleveringen av arkivene etter Statens dyrehelsetilsyn og BK-planen er godkjent av Riksarkivet. Arkivet består av Sentralenheten, 9 fylkesveterinærer og 160 distriktsveterinærer, til sammen ca 1250 hyllemeter og er lokalisert over hele landet. Av de 160 distriktsveterinær-arkivene er det vedtatt at ca 40 skal bevares mens det for resten bevares kopibøker, protokoller, journaler og materiale fra før 1950. Også arkivene etter grense-kontrollstasjonene skal bevares.

Vi har brukt mye tid på planlegging av avleveringsjobben og har foreløpig hatt oppstartsmøter med de kontorene i Mattilsynet som huser arkivene etter Fylkesveterinærene og Sentralenheten.
 Det største problemet vi møtte var faktisk det å finne ut hvor vi kunne få tak i syrefrie mapper! Det ble mye søking på nett og telefonering. Da vi endelig fant et firma viste det seg at de kun solgte minimum 1 pall! Selv ikke Arkivverket eller arkivdepoter/Byarkiver kunne si hvor dette kunne bestilles.  
Vi spurte pr telefon en leverandør av kontormateriell om de hadde syrefrie mapper og fikk svar pr e-post at ”nei dessverre, de førte ikke syrebehandlede mapper”! Men vi fikk tak i mapper til slutt.

Ved oppstartsmøtene besiktiget vi også arkivene og her fant vi litt av hvert kan vi si. Noen arkiver var så ryddige og fine at det var en fryd mens andre steder var det stappfulle arkivskuffer eller esker og permer stablet i hyller eller på gulv i kjeller og iskalde trange loft! Godt at arkivarer ikke er redd for å bli skitne!

Etter oppstartsmøtene - der vi gikk igjennom BK-plan, lover og regler, rutiner, arbeidsmetode og spørsmål – har vi gitt oppstartshjelp ved de forskjellige kontorene. Det var nyttig både for oss og for de som skal gjøre resten av pakke- og registreringsjobben. Det er stor forskjell på engasjementet ved de forskjellige kontorene, det er ikke alle som har ressurser og kompetanse til denne jobben og her kreves det mange timer! Ved ett av kontorene vi ga oppstartshjelp var arkivskapene hentet opp fra kjelleren og plassert rett utenfor det rommet som skulle brukes til pakkejobben. Rommet var utstyrt med ett stort bord, gode stoler, PC, arkivmapper, bokser, legg, blyanter, fingersmokker mv. Til og med pappesker til det som skulle makuleres. Pappeskene kom vaktmesteren og hentet og tømte i egen container for sikker makulering! Skikkelig luksus og det ble bare moro å jobbe.
For Sentralenhetens arkiv har 2 fra Seksjon dokumentasjon tatt seg av pakkingen og registreringen så langt. Det har blitt noen timer i et kjellerlokale og flere vil det bli!Archivaren
-- Gud bevar'en! --
elsker da sit Støv.
Han i det jo finder
Norges Hædersminder.
I sin Kjælder
boer han heller
end blandt Rankens Løv.

Henrik Wergeland
                

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar